Gennem flere år har vi benyttet Mettes faglige kompetencer til at undervise og rådgive borgere for at styrke deres mentale helbred.
Vi bruger også Mettes kompetencer til undervisning af personalegrupper i motiverende samtale, supervision mv.
Mette er fagligt kompetent, og samtidig praksisnær og god til at tilpasse indsatsen til deltagernes mange forskellige behov. Hos nogle borgere på rehabiliteringsholdene ser vi, at psykiske udfordringer kan være en barriere for at leve et godt hverdagsliv.Håber på et fortsat godt samarbejde.