Lifecoaching

Lifecoaching er for dig, der ønsker dig noget mere af livet

Dig der har drømme, der er større, sjovere og vildere end det liv, du lever lige nu, men som af en eller anden grund, ikke har opnået dine mål.

Er du i tvivl om retning og mål i livet?

I forløbet vil vi fokusere på at afklare dine drømme og mål på et givent område, og finde de mål som virkelig har værdi for dig.

Fra fokus på begrænsninger til fokus på kompetencer

Coaching er en konkret og systematisk metode der giver overblik over ellers uoverskuelige og komplekse problemstillinger.

Sammen kan vi afdække dine eksisterende ressourcer og finde den bedst mulige udnyttelse af disse, samt hvilke faktorer der hindrer dig i at opnå dine mål.

Du skaber dit liv via dine tanker og handlinger – så skab det liv du ønsker med Lifecoaching!

Måske føler du dig , modløs, energiforladt og i tvivl om, hvad det er, du egentlig vil? Hvis du ikke er bevidst om, hvor du vil hen, ender du præcis der ! Du kører i ring…

Ofte vil du have nogle ubevidste hæmmende overbevisninger om dig selv og om dine omgivelser, som kan vanskeliggøre processen, og som skal erstattes af positive visionære bekræftelser.

Ved hjælp af Lifecoaching kan du tilegne dig metoder til at arbejde med fastsatte mål, og du kan finde dine egne successtrategier, så du opnår øget kreativitet og balance.

Gør drømme til virkelighed!

Som coach kan jeg hjælpe dig med at fastlægge en strategi og udarbejde en handleplan for virkeliggørelsen af dine drømme.
Coaching handler nemlig om at skabe det liv du ønsker vha. bevidste tanker og målrettede handlinger.

Vi tænker og siger ofte alt det , vi ikke vil have. ” Bare jeg nu ikke bliver syg” , ” jeg må også holde op med at spise så meget slik” .
Bevidstheden er fyldt med  det, vi ikke vil have. Vores tanker og følelser bliver farvet af dette.

Hvis du derimod bliver mere bevidst om, hvad du helt præcis ønsker dig i livet, og har klargjort for dig selv, hvad du kan og vil gøre, for at opnå dette, så skaber du en helt anden energi, og kan lettere fastholde og tiltrække dine drømme.

Coaching motiverer handlekraften og ansvarliggøre dig på egne mål på en realistisk måde, så du kan træffe nye livsbekræftende valg.

Gennem hele coaching processen kan jeg støtte dig, i at bevare fokus på dine mål, så du ikke fortaber dig i fortiden og begrænsende forestillinger, men har blikket rettet mod fremtiden, og det du ønsker for dig.

Du kommer lige så langt, som du tror du kan ! Hvis du tror, du har begrænsede evner, forventer du ikke så meget og så handler du kun lidt.

” Hvis du ønsker dig noget i livet, så tag det første skridt i tillid.
Du behøver ikke, at kunne se hele trappen.”
Martin Luther King

 

Er du interesseret i at tale med mig eller skrive med mig, for at høre om jeg er den rette til at hjælpe dig med at finde de næste skridt på din vej , så kan du kontakte mig her: telefon 40583914
e-mail:mette.turms@gmail.com.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.