Kollega Coaching

Kollega Coaching

Coaching er en konkret og enkel metode, der  giver overblik og indblik i ellers tilsyneladende uoverskuelige og komplekse problemstillinger.

I coaching handler det om at stille spørgsmål, der kan fører til ny indsigt og konkrete beslutninger, hos de mennesker du coacher.

Du hjælper som coach din kollega eller andre med at afklare, hvad der helt præcist er problemet og skaber desuden klarhed over muligheder, der ikke før har været synlige, så de selv kan arbejde videre med problemløsningen.

Som coach afdækker du dine kollegaer eller andres eksisterende ressourcer og facilitere processen med at finde den bedst mulige udnyttelse af disse, samt hvilke faktorer der hindrer dem i at opnå deres mål.

Coaching motiverer handlekraften og hjælper mennesker med at skabe resultater vha. bevidste tanker og målrettede handlinger, de ka f.eks. opnå større arbejdsglæde, mere motivation, færre konflikter, udvikling af kompetencer samt bedre resultater.

Modul 1

Fra fokus på begrænsninger til fokus på muligheder.

Kursus indhold:

  • Begrebsafklaring ift. coaching
  • Rolleafklaring, etik og moral
  • Grundlæggende viden om psykologien omkring udvikling
  • Coachingens metode, formål og anvendelsesområder
  • Forudsætninger for god coaching – aktiv lytning og kropssprog

Modul 2

Dybere indsigt omkring udviklingsprocesser og flere redskaber til coachingens diverse faser.

Fra fokus på begrænsninger til fokus på muligheder.

Kursus indhold:

  • Kendskab til forsvarsmekanismer og mindset der kan udfordre udviklingsprocessen
  • Opløsning af begrænsninger og problemstillinger
  • Spørgeteknikker og feedback ifbm. coaching

Undervisningsform:

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog og øvelser i mindre grupper.

Du vil få trænet flere forskellige metoder og få feedback på dette, så du bliver mere skarp på at bruge de forskellige metoder i praksis.

Undervisningen foregår over to dage, så du får mulighed for at afprøve metoderne i din hverdag, og derefter få opfølgning og yderligere redskaber.

Udbytte:

Du får konkrete metoder til at støtte andre i deres motivation og handlings kompetencer, så de får større bevidsthed om egne mål og derved nemmere ved at skabe resultater.

Du får udleveret undervisningsmaterialet, så det bliver nemmere selv at følge op på kurset hjemme.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med den coachende tilgang og samtale ift. andre mennesker.

Er du interesseret i at høre nærmere om kurset, kan du kontakte mig på telefon:40583914 eller på e-mail:mette.turms@gmail.com.