Kommunikation

Bliv bedre til at kommunikere

Få gennemslagskraft i samtalen.
Bevar overblik og energi i dialogen og fremstå autentisk og overbevisende.

Hvad er dit personlige kommunikationsmønster?

Kommer du ofte i situationer, hvor du:

 • ikke føler dig hørt og respekteret
 • bliver forvirret og ikke formår at fastholde dit eget udgangspunkt
 • kommer i konflikt
 • ikke får lyttet til modpartens synspunkter

Vil du blive bedre til at kommunikere klart og tydeligt?
Vil du brænde igennem overfor omverdenen?
Vil du fastholde en god dialog trods uenighed?

Så få et kursus hvor du lærer forskellige metoder til at :

 • Få indblik i, hvordan vores personlige konfliktmønster og forsvarsmekanismer påvirker samtalen.
 • Lære at lytte aktivt og åbent til det modparten mener uden at konkludere ud fra din egen holdning.
 • Opdage forskellige filtre vi alle påvirkes af i en kommunikation.
 • Anvende et positivt og anerkendende udgangspunkt i en konflikt, så du bliver bedre i stand til at opløse fjendebilleder.
 • Blive mere bevidst om de mange planer i en kommunikation fra kropssprog til tonefald, betoninger, øjnenes udtryk til konkrete verbale udsagn.
 • Lære at anvende forskellige spørgeteknikker, så du holder dialogen åben og får større forståelse for modpartens model af verden.
 • Lære at give kritik på en konstruktiv måde, så du ikke fremprovokere modstand og kamp.
 • Genkende sprog der henholdsvis optrapper eller nedtrapper en konflikt.
 • Lære at sige fra og fastholde dine grænser.

Kurset er bygget op omkring power points, der i et letforståeligt og enkelt sprog giver indsigt i metoderne, et undervisningsmateriale der udleveres, så det bliver nemmere selv at følge op på kurset hjemme.

Du får mulighed for at arbejde med de forskellige teknikker, alene og sammen med de øvrige kursusdeltagere, så du på denne måde får nemmere ved at kunne bruge de forskellige redskaber.
I forløbet afprøver du flere forskellige kommunikations metoder som f.eks.:
Det emotionelle sprog, Sandwichmodellen, Positionsmodellen og Positiv refraiming, så du kan gå hjem med en fyldt værktøjskasse og dermed blive bedre til både at lytte og at tale.

Vi kan ikke agere uden at kommunikere,
selv tavshed er kommunikation.