Psykoterapi

Har du brug for et nyt perspektiv på livet?

Samtalen i psykoterapi, tager udgangspunkt i dit liv her og nu, og du har mulighed for at tale om lige præcis det, der optager dig mest – tanker, følelser, drømme eller svære valg, som du har brug for at få vendt med en anden.

Selvom du måske har både familie og venner, kan det nogen gange være svært at tale med sine nærmeste, om det du spekulerer på. Måske er de selv involveret, måske vil du ikke såre dem eller bekymre dem, eller måske har du svært ved at dele dit allerinderste, og har brug for hjælp til at komme i kontakt, med det der er, dybt inde.
I psykoterapi kan jeg give støtte til at sætte ord på tanker, følelser og erindringer, så du kan se dit liv mere klart.

Som psykoterapeut er jeg trænet i hurtigt at indkredse kernen i dine problemer, og sammen kan vi undersøge, hvordan dine vanskeligheder opstår.
Du får derved en større forståelse for, hvorfor du føler og reagerer som du gør, og får mere tiltro til dine egne værdier og evner.

Vi ser ikke verden, som den er
Vi ser verden, som vi er

Al forandring i dit liv sker indefra og ud! Du skal først have fat i din inderste kerne og mærke, hvad der virkelig er betydningsfuldt for dig, inden du kan begynde at omsætte det til handling og virkelig sætte gang i forandringer i dit liv.
Via psykoterapi  får du mere selv indsigt og overblik, og kommer nemmere videre i dit liv. Psykoterapi giver en forståelse af de dybere sammenhænge omkring udfordringerne i dit liv, og dermed får du også øje på mange handle muligheder i forhold til dine ønsker og drømme.
Hvis du ønsker det,kan du få udleveret de forskellige redskaber vi bruger i psykoterapien på skrift, så du bedre kan huske dem og bruge dem, når du kommer hjem.
Det vil gøre dig bedre i stand til at handle i dit eget liv, så du føler, at du har evnen og styrken til selv at klare vanskelige situationer.

Psykoterapi – nye muligheder for at skabe det liv du drømmer om.

I psykoterapi  vil du arbejde med fortidens oplevelser i det omfang, de er relevante for dit nuværende liv.
Mange af de beslutninger du træffer i dag, er baseret på fortiden, og oplevelser der ikke mere er relevante for dig.
Måske bærer du nogle gamle overbevisninger med dig, som ikke længere er hensigtsmæssige. Måske har du en gang fået at vide, at ” du ikke er god nok” at ” du ikke har nogen betydning” eller noget helt andet, som hindrer dig i at udfolde dig, som den du virkelig er.

Fortiden kan ikke ændres, men fremtiden skabes af vores bevidsthed, og de tanker vi har i dag.

Læs mere:

Slip bekymringerne.Irene Oestrich
Depression – og hvad du selv kan gøre.Jes Gerlach,Antonia Sumbundu,Majken Søfeldt
Særligt sensitive mennesker.Elaine N. Aron
Intelligente celler.Bruce Lipton

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.