Samarbejde og kommunikation

Kommunikation & Konflikthåndtering

Sådan skaber du et godt samarbejde med arbejdsglæde og trivsel

Ethvert godt samarbejde hviler på en god kommunikation.
I din hverdag har du måske oplevet frustrationer, fordi du synes samarbejdet er gået i hårdknude, kommunikationen går dårligt eller måske er der slet ingen kommunikation, fordi folk ikke længere taler sammen.

Måske oplever du, at du ikke får sagt, hvad du mener, fordi du bliver ked af det eller vred. Måske begynder du, at tvivle på det du selv føler og mener, eller tvivle på at du har ret til at mene det du gør, og stå op for din egen opfattelse.

Konflikter dræner energien i ethvert samarbejde såvel ift. kolleger som samarbejdspartnere eller i privatlivet.
Intentioner om at lave et godt professionelt arbejde hindres af det indbyrdes samarbejde, hvis kommunikationen ikke fungere og arbejdet er præget af konflikter.

Uoverensstemmelser opstår ofte på en arbejdsplads, så det handler derfor om, at have de rette værktøjer til at forebygge, at det udvikler sig til deciderede konflikter, og i stedet rette fokus mod, hvordan man kan profitere af, at man som mennesker har forskellige opfattelser og forskellige kompetencer.

Hvordan kan vi blive bedre til at bruge hinanden på trods af og på grund af vores forskelligheder?
Hvordan fastholdes dialogen trods uenighed?

Kurset sætter fokus på:

  • indsigt i psykiske årsager bag samarbejdspartneres adfærd og kommunikation
  • forståelse for hvordan det personlige konfliktmønster påvirker samarbejdet
  • anerkendende kommunikation der bevarer en åben ligeværdig dialog
  • genkendelse af sprog der henholdsvis optrapper eller nedtrapper en konflikt
  • at stå fast og bevare dialogen under pres
  • at stå ved dig selv og få respekt og selvrespekt
  • evnen til at kunne give kritik på en konstruktiv måde, så du ikke fremprovokere modstand

Undervisningsform:

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og øvelser i mindre grupper.
Du får mulighed for at arbejde med cases og dine egne eksempler fra hverdagen, og får feedback på dette, så du bliver mere skarp på at bruge de forskellige redskaber i praksis.