Stresshåndtering og Mindfulness

Skab overskud, balance og livsglæde!

Oplev et alsidigt kursus som styrker din mentale, psykiske og fysiske balance uanset om du oplever, du er stresset eller ej.

Du får kendskab til flere forskellige enkle metoder, og derudover en generel viden fra den seneste forskning om mindfulness, trivsel og stress.

Ønsker du:

  • mindre stress
  • øget indre ro og livsglæde
  • optimalt udbytte af din hjerne
  • forbedret koncentration og effektivitet
  • dyb afspænding og velvære i kroppen
  • mere nærvær og indhold i hverdagen

Kursus indhold:

Du får enkle redskaber som nemt kan anvendes i din egen hverdag:

Modul 1

Viden om stress – definition på stress, tal i tiden, symptomer du bør kende, dine stresstriggere, stress zoner der skaber overblik over, hvordan du bør agere.
Mindfulness – en præsentation af principperne bag Mindfulness, meditations øvelser, åndedrætsøvelser.
Positivt mindset – andre måder at tænke og handle på, refleksionsøvelser der giver dig overblik og øget selvindsigt, så du kan bryde negative tankemønstre og opleve mindre perfektionisme og præstation og mere accept og glæde.
Konstruktive strategier – mentale redskaber der skaber overblik og giver dig mulighed for selv at prioritere hverdagens opgaver, styre dit energiniveau og gøre dig mere handlekraftig.
Afspændende øvelser – enkelt øvelser og serier der giver øget kropsbevidsthed ift. din balance og dine grænser og regulerer kroppens indre niveau af stress hormoner.
Motion – den rette motion ift. stressbekæmpelse og viden om forskellige motionsniveauer på vejen ud af stress.
Aktiviteter der skaber glæde og energi – hvordan du kan bruge aktiviteter du holder af som stressbekæmpelse, og hvordan dette indvirker på hjernen og kroppen.
Søvn – hvordan du kan sikre dig en god søvn som fundament for et aktivt liv.

Modul 2

Kost –sammenhængen mellem energi, humør, velvære og stresshormoner ift. tarmsystemets bakterieflora, og desuden kendskab til hvilke vitaminer, mineraler og fedtstoffer du skal spise for at bevare overskud og indre ro.
Fysisk behandling – kendskab til hvilken behandling der kan støtte dit energiniveau og din fornemmelse af indre ro og balance.
Mindfulness – flere øvelser med meditation og åndedræt.
Bevægelse – ressourcegivende fysiske øvelser og leg som regulerer kroppens indre niveau af stress hormoner.
Kommunikation – enkle metoder som giver dig bedre mulighed for at forklare omverdenen, hvordan du har det, og hvad du har behov for samt bedre mulighed for at holde fast i egne grænser og behov.
Naturens betydning for balance og energi – kendskab til forskning omkring naturens indflydelse på din krop og din psyke, og hvordan du kan veksle mellem at din hjerne er i fokuseret eller afslappet opmærksomhed.
Fastholdelse af nye vaner – hvordan du bevarer alle de gode intentioner, når hverdagen kører hurtigt.