Konsulentbistand

Skal din arbejdsplads være kendetegnet ved trivsel og effektivitet?
Fokus på løsningsmuligheder

Stress er et voksende problem, såvel på arbejdspladsen som i privatlivet.
Ifølge forskningen er stress hos mennesker i den erhvervsaktive alder steget betydeligt gennem de sidste år. En undersøgelse foretaget af arbejdsmiljøinstituttet viser således at op til en fjerdedel af al sygefravær skyldes stress, og at 10-12 % af alle danskere kan betegnes som kronisk stressede.
For at undgå, at stress skaber varige problemer for den enkelte medarbejder og længerevarende problemer for arbejdspladsen, er det vigtigt at yde en hurtig indsats, så snart problemet viser sig, men allerbedst er naturligvis den forebyggende indsats.

De fleste arbejdspladser har spidsbelastninger i kortere eller længere perioder, som kræver en ekstra indsats og belaster medarbejdere ekstra meget. Disse perioder behøver dog ikke resultere i længerevarende stress og sygemeldinger, såfremt der eksistere en god stresspolitik, og der ydes en effektiv og kvalificeret bistand.
Stress er en meget kompleks reaktion på en overbelastning, og kræver derfor en lige så kompleks ageren, hvor alle de medvirkende faktorer inddrages.
Det er derfor nødvendigt, at få en professionel vejledning, så man kan få en konkret viden om de generelle årsager til stress, og konkrete redskaber til at afhjælpe problemet.

Ydelser i forebyggelse -og stresshåndteringsprogram
Der tilbydes implementering af stresshåndtering på flere niveauer:

Udarbejdelse af stresspolitik
En stresspolitik der er tilstrækkelig effektiv kræver en fundamental viden om de mekanismer der er i spil ifbm. stress. Skal den pågældende politik give sig udslag i målbare resultater, kræver det professionel sparring med en stresskonsulent, der har kendskab til såvel de organisatoriske behov på en arbejdsplads, som de individuelle behov den enkelte medarbejder måtte have.

Stresskurser
Grundlæggende kurser om stress tilrettelagt ud fra arbejdspladsens behov ift. indhold og tidsforbrug.
Indholdsmæssigt foreslås flg. emner :

Kroppens og hjernens reaktioner – hvad sker der fysisk og psykisk ved stress
Nervesystemet – hvordan reagerer dette ved stress
Kost – hvordan skal man spise for at imødegå stress, hvilke vitaminer, mineraler og fedtsstoffer kan hjælpe.
Motion – hvilken motion skal man bruge i stressbekæmpelsen, og hvordan påvirker motion hjernen og kroppen.
Aktiviteter der skaber glæde og nærvær – hvordan kan man bruge aktiviteter, man holder af som stressbekæmpelse, og hvordan indvirker dette på hjernen og kroppen.
Søvn – hvordan kan man sikre sig en god søvn som fundament for et aktivt liv, og hvad sker der med søvnen ifbm stress.
Tankemønstre –hvordan påvirker disse stressreaktioner
Grænsesætning – hvilken indflydelse har dette på stress
Robusthed – hvordan opbygger man et fundament der hindrer at stress opstår
Tilbagefald – hvordan fastholder man de opnåede positive ændringer
Stressforebyggende arbejdsmiljø – hvilke faktorer bør prioriteres
Stressede medarbejdere – hvordan håndteres stress bedst

Er I interesserede i at få mere information kan jeg kontaktes på telefon:40583914 eller på
e-mail:metteturms@gmail.com.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.