Til dig der er forælder

Teenageterapi er vigtig fordi barndom og ungdom har helt specielle vilkår.

Årsagerne til at dit barn ikke trives kan være mange, og det kan være svært for et barn en ung eller teenager selv at gennemskue, hvad det handler om, og af denne årsag kan de bebrejde sig selv, og lukke sig inde med en følelse af, at det er dem, der er noget i vejen med.
Personligheden i barndommen og ungdommen er bl.a. meget påvirket af hjernens fortsatte udvikling, og det bombardement af udtryk de udsættes for fra omgivelserne, og det kan derfor være svært for børn og unge at overskue situationer på samme måde, som man kan som voksen.
Hvis børn og unge ikke får sparring med en voksen, opstår der nogle overbevisninger om dem selv og omgivelserne, som ikke er realistiske, og helt unødigt skaber begrænsninger og angst for noget, der slet ikke forholder sig, som de tror. De træffer derfor nogle gange beslutninger ud fra helt forkerte forudsætninger, eller undlader måske overhovedet at tage stilling og handle aktivt.

En neutral sparringspartner er vigtig for dit barn

Min erfaring fra mange timers terapi med børn og unge er, at de næsten altid undlader at fortælle deres forældre nogle af de vigtigste spekulationer.
Børn er meget loyale overfor deres forældre, og de forsøger at beskytte dem mod at føle sig kede af det, bekymrede eller skyldige.
Det er en stor byrde for børn og unge, både at forsøge ikke at fortælle vigtige udfordringer og samtidig have ualmindelig meget behov for en voksen at dele tankerne med og en de kan få trøst, støtte og helt konkrete råd fra.
Børn og unge har som regel meget nemmere end voksne ved at slippe deres angst, bekymringer, uhensigtsmæssig adfærd mv., når blot de deler deres tanker med en sparringspartner, som kan lytte, vejlede og sætte tingene i rette perspektiv.

 

Hos Mette har vi oplevet et fantastisk forløb med hjerterum, varme og tryghed. Det er foregået helt i Agnes´ tempo og med respekt for, hvor hun var. Der har været plads til, at hun kunne være, som hun er. Vi har som forældre også været med, i den udstrækning det var vigtigt. Det er fantastisk, at der er sket så mange ændringer på ½ år, og det har haft effekt på hele familien. Vi bruger taktikkerne fra Mette derhjemme.
 
Signe ( mor ) Agnes ( datter )

 

Selvom du er jordens bedste forælder, så kan der alligevel være mange gode grunde til, at du ikke er den bedste til at hjælpe dit barn med alt.

Det kan fx skyldes at:

• du mangler viden om årsager og løsninger på dit barns specielle problematikker og føler dig afmægtig
• du forstår ikke dit barn til bunds, selv om i er meget tætte, så er dit barn et selvstændigt væsen, og det er ikke alt vi som forældre kan forstå, hvis vi ikke selv har følt det på egen krop
• dine ressourcer er ved at slippe op, måske indimellem også din tålmodighed, for vi har alle indimellem grænser for vores formåen, og har selv brug for støtte, selvom vi er de voksne
• du kæmper selv med de problematikker, dit barn har vanskeligheder med, og har derfor svært ved at skelne, hvad der er ”deres” og ”dit”
• det er vanskeligt at rumme at opleve dit barn har det svært, og ubevidst kan du af denne årsag komme til at nedtone, hvor slemt det står til
• du føler dig ramt og forkert, fordi du oplever, at det hele er din skyld, og du ikke gør det godt nok som forælder

Metoderne i forløbet

Jeg har mange forskellige uddannelser og derfor mange metoder. De metoder jeg vælger afhænger af hvilke udfordringer, dit barn kommer med, og hvad jeg sammen med dem vurderer, kan give mest mening at bruge.
Det kan være:

Samtaleterapi – Læs mere her
Tankefeltterapi – Læs mere her
Kropsterapi Læs mere her
Mindfulness Læs mere her
Coaching Læs mere her
Vejledning

Du kan læse min beskrivelse til teenagerne selv her

Forældrene inddrages i terapien

Jeg inddrager forældrene i den udstrækning det giver mening afhængig af alder, ønsker og problematikker. Det er en meget fin balance, for det er både vigtigt at føle, man som barn og ung har en fortrolig sparringspartner, men samtidig er det også meget vigtigt, at få den opbakning og konkrete hjælp, man som forælder kan give, når man har fået en dybere forståelse for årsager og løsninger. Jeg taler med hvert enkelte barn og familie om, hvordan det er bedst for dem.

Mit udgangspunkt for teenageterapien

Jeg tror på, at vi alle, gør vores bedste. Hvis vi havde haft viden, evner og ressourcer til at gøre det bedre, så havde vi jo allerede gjort det! Så enkelt er det. Nogle gange har vi bare brug for en neutral sparringspartner for at komme videre. Som dit barns og din sparringspartner vil jeg gøre alt, hvad der overhovedet står i min magt, for at hjælpe dit barn alene og jer som familie.

Psykoterapi er en livslang investering i dit barn
og professional hjælp vil ofte hurtigt give dit barn nye muligheder.

Ring eller skriv og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe :

Tlf. 40 58 39 14 Mail mette.turms@gmail.com