Viden om Stress

Kroppens reaktion på stress

Stress er en naturlig måde at håndtere en udfordrende og krævende situation på.

Kroppen kan kun opretholde stress i kortere tid, hvorefter den har behov for restitution. Ved langvarig stress er der ikke mulighed for at få denne genopbygningsperiode, og stressen begynder derfor at tære på hele kroppens komplekse system.

Langvarigt stress er at betegne som en sygdom, og kan endvidere afføde andre fysiske og psykiske sygdomme.

Stress opstår ikke kun som følge af belastninger, men også som følge af blot forestillingen om disse belastninger, da den del af hjernen der håndtere stress har svært ved at skelne mellem forestilling og virkelighed. Dette område bliver i længerevarende stressperioder mere og mere belastet, og har således mere og mere vanskeligt ved at fastholde virkeligheden – mindre problemer syntes uovervindelige og alt bliver nemt uoverskueligt.

Den kropslige reaktion ved stress

Vores hjerne er opdelt i tre områder:

Den tænkende hjerne – indbefatter vores evne til at tænke og reflektere, evne til impulskontrol, evne for empati – vores sociale intelligens.

Den følende hjerne – opdelt i:

  • Amygdala : gennkender følelser
  • Hippocampus: vores erfaringsdatabase
  • Hypothalamus : dirigerer stressreaktionen

Den primitive hjerne – Det autonome nervesystem
Den del af nervesystemet som ikke er underlagt vores vilje, styrer reflekser såsom hjerterytme, fordøjelse og indre kirtelfunktioner. Det autonome nervesystem er opdelt i:

  • Det sympatiske nervesystem : kamp/flugtsystemet
  • Det parasympatiske system : ro/hvile systemet
  • Det sociale engageringssystem

Under længerevarende stress vil vores ”tænkende hjerne” få tilført mindre energi, da kroppen vil være i undtagelsestilstand og derfor vil sende meget af sin energi til det beredskab der skal sættes i værk for at klare belastningerne optimalt .Det vil sige : Det autonome nervesystems kamp/flugtsystem og endvidere ” den følende hjerne”. Denne vil være ekstra aktiveret som følge af stressen, og ” Den tænkende hjerne” vil reagere dårligere og langsommere end den plejer, og du vil derfor huske dårligere og koncentrere dig dårligere, og have vanskeligere ved tænke fornuftigt og reagere hensigtsmæssigt på omgivelsernes krav.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.