GRO

Glæde – Ro – Overskud
i Omsorgsarbejde

Mennesker der arbejder med andre mennesker, kan opleve det paradoks at glæden og tilfredsstillelsen ved selve arbejdet, nærværet, og de øjeblikke hvor man virkelig oplever at gøre en forskel, bliver spist op af fornemmelsen af at være bagud, af at ens ”præstationsbatteri” er brugt op og man ender med at være i underskud af både omsorg for sig selv og omsorg for de mennesker, der en ens kerneopgave.

Formål

Formålet med dette kursus er at give den enkelte deltager redskaber til at kunne foretage varige forandringer, der vil skabe et bedre samarbejde, mere arbejdsglæde, engagement og overskud. Trivsel er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø og gode resultater, og sikrer desuden lavere sygefravær samt en højere effektivitet. Kurset kickstarter forandringsprocesser, der har en positiv effekt på hele arbejdspladsen og dermed også på de målgrupper arbejdspladsen har fokus på.

Kurset vil skabe øget:

Indre ro, stabilitet og handlingskompetence.
Selvindsigt ift. egne adfærdsmønstre og åbenhed for at gå nye veje for at øge balance og trivsel.
Selvomsorg og dermed mere overskud til relationsarbejde.
Indblik i naturens potentiale i forhold til restitution og selvudvikling.
Kendskab til hvordan mindfulness kan mindske stress og forbedre psykisk arbejdsmiljø.

 

Kurset består af 4 moduler:

Stress håndtering


Oplæg:    
Den seneste forskning omkring den mentale, psykiske og fysiologiske reaktion ved stress, og hvilke redskaber der sikrer optimal forebyggelse og håndtering af stress. Opnåelse af skærpet opmærksomhed omkring stresssignaler og en forbedret evne til at håndtere krav på arbejdet så overblik, balance og effektivitet bevares. Implementering af et bevidst og målrettet fokus omkring strategier der skaber balance og energi og desuden underbygger de fagpersonlige værdier.

Refleksionsøvelser:                   
Kortlægning af nærende og tærende aktiviteter.
Opgave med fokus på ændring af adfærds – og tankemønstre der akkumulerer stress.
Kendskab til bevidste planlægnings -og prioriteringsstrategier.

Kropslige øvelser: 
Ressourcegivende øvelser der øger kropsbevidsthed og regulerer kroppens niveau af stresshormoner. Bindevævs øvelser som genskaber balancen i nervesystemet og øger den mentale og fysiske kapacitet.

 

Naturterapi


Oplæg:
Hvordan man kan finde en vej til selvomsorg ved at opholde sig og spejle sig i naturen. Deltagerne vil få indsigt i hvordan naturen kan virke helbredende og restituerende på både krop og psyke.

Refleksionsøvelser:
Kreative øvelser i naturen hvor deltagerne reflekterer over spørgsmål til ønskede forandringer og visualiserer svarene ved at skabe billeder af naturmaterialer.

Kropslige øvelser:
Mindful walking / vandring i stilhed i naturen med opmærksomhed rettet mod kropsfornemmelsen og sanserne.
Awareness øvelser, guidede naturmeditationer med træning i nærvær i forhold til sansninger i naturen.

 

Mindfulness


Oplæg:
En introduktion til mindfulness og hvordan man praktiserer det samt indblik i, hvordan principperne i mindfulness kan medføre højere grad af metakognition, selvaccept og selvomsorg. Meditation styrker evnen til opmærksomhed og til at bevare roen i pressede situationer.

Refleksionsøvelser:
De 7 principper i mindfulness omsættes til konkret og brugbar indsigt for den enkelte igennem refleksionsøvelser omkring deltagernes egne livserfaringer.

Kropslige øvelser:
Guidede meditationsøvelser på åndedrættet samt kropsscanning
Mindful yoga

 

Relationsarbejde


Oplæg:
At arbejde med andre mennesker kræver, at man formår at bevare en hensigtsmæssig grænsesætning, så man undgår projektioner, parallelprocesser, dårlig samvittighed og udbrændthed. Egenomsorg er en forudsætning for at kunne bevare overskuddet til omsorgen for andre, og en skelnen mellem personlig og professionel kommunikation og adfærd er en forudsætning for at bevare den fagpersonlige balance, og kunne indgå i et konstruktivt relationsarbejde.

Refleksionsøvelser:
Kommunikative øvelser der sikrer en anerkendende ligeværdig dialog.
Kendskab til det professionelle mindset der skaber et fundament for personlig stabilitet.

Kropslige øvelser:
Grænse øvelser med fokus på fagpersonlige grænser og egenomsorg.
Groundingsøvelser der skaber indre balance og styrke.

 

Faciliteter:

Vi tilbyder, at kurset afholdes i et de kursuscentre vi samarbejder med, men kurset kan også foregå i kundens egne ramme

Naturen er det bedste sted at oplade vores batterier, og en del af kurset vil derfor inddrage den nærliggende natur.

Varighed:
Kursets varighed og eventuelle opfølgning aftales med den enkelte arbejdsplads, lige som vægtningen af de enkelte moduler kan tilpasses den enkelte arbejdsplads behov. Kurset afholdes dog som minimum over to dage.

Undervisningsform:

Undervisningen vil være deltager involverende og en vekselvirkning mellem teori, konkrete eksempler, refleksionsopgaver, dialog, fysiske øvelser og aktiviteter i naturen.

Kursus materiale:

Kursusdeltagerne får adgang til flere siders inspirerende online værktøjer, kropslige og mentale øvelser såvel som lydfiler med guidede meditationer, der alle kan udføres hjemme.

 

Kurset afholdes af to konsulenter med en langvarig og bred baggrund indenfor rådgivning og konsulentvirksomhed

Mette Turms


Jeg er udannet: Organisk psykoterapeut MPF samt Stress release terapeut, Stress coach, Traumeterapeut, Tankefeltterapeut, Parterapeut og Mindfulnessinstruktør.

Jeg har 35 års erhvervserfaring i forhold til at arbejde med forandringsprocesser som:
Psykoterapeut for private klienter/kommunalt henviste klienter, konsulent for kommuner, stress rådgiver i privat rådgivningsvirksomhed, vejleder for fysisk/psykisk syge, kursusleder for kommuner, HK og private virksomheder og kommunal institutionsleder.

Jeg tilbyder:
Konsulentbistand, undervisning og foredrag for kommuner, virksomheder og private.
Temaerne er: stress, mindfulness, kommunikation, samarbejde, smertehåndtering og personlig udvikling.

Terapi og coaching:
Individuel samtaleterapi, kropsterapi, tankefeltterapi, stress release terapi, traumeterapi,parterapi samt gruppeterapi. Mine kernekompetencer er: stress, depression, angst, krise, mindreværd og parforhold.

 

 

Eva Zelander


Jeg er uddannet: Narrativ proceskonsulent og psykoterapeut (MPF), stresscoach og mindfulness-instruktør, landskabsarkitekt (cand. hort. arch.) og keramisk formgiver fra Skolen for brugskunst (Danmarks Designskole). Mine tre faglige spor: psyken, naturen og kreativiteten går op i en højre enhed i de kurser, jeg sammensætter

Jeg har 20 års erhvervserfaring, herunder 10 år som intern proceskonsulent og underviser i psykisk arbejdsmiljø i en kommune og 5 år som mindfulness instruktør og psykoterapeut.
Min viden om naturens helbredende virkning, både i forhold til krop og psyke, er forsknings-baseret og ligger til grund for min bog Mindfulness i naturen: http://qvercus.dk/bogen/

Jeg tilbyder:
Konsulentbistand, undervisning, foredrag og coaching til virksomheder og kommuner
Temaerne er: Stress, mindfulness, natur og naturterapi, kreativitet, personlig udvikling og formidling,

Terapi og coaching
Individuel samtale, naturterapi, gruppeterapi, narrativ terapi, vredes håndtering.

 

Ring eller skriv for et uforpligtende møde.
Med venlig hilsen

Mette Turms

Hjemmeside: www.metteturms.dk
Mail: mette.turms@gmail.com
Mobil: 40 58 39 14

Eva Zelander

Hjemmeside: www.Qvercus.dk
Mail: eva@Qvercus.dk
Mobil +45 4091 3715