Valget mellem skilsmisse eller parterapi

Hjælper det overhovedet?
Nu har vi haft det så dårligt, så længe, er det så ikke for sent at gøre noget ved det?
Hvad kan en parterapeut gøre, som vi ikke selv kunne have gjort?
Er det ikke bare bedre, at starte forfra med en anden og bedre partner?
Det er også virkelig mange penge, får vi noget for dem?

Aflys din skilsmisse

Jeg har den erfaring fra rigtig mange par, at man kan undgå en skilsmisse, hvis bare man får den rette hjælp.
Det er aldrig for sent at prøve!

Hvis I er i tvivl, om det nytter at forsøge jer med parterapi i forhold til jeres udfordringer, så kan I ringe til mig på: 40583914 eller skrive til mig på: mette.turms@gmail.com og høre mere om jeres muligheder for at komme videre – enten sammen eller hver for sig.

At føle, I gjorde, hvad I kunne

Uanset om I vælger skilsmisse eller ej, så er det vigtigt, at I senere hen føler, at I gjorde hvad I kunne, så beslutningen føles som det helt rigtige og eneste mulige.

Måske er det rette for jer at få en skilsmisse, måske er det at forsøge, at gå andre veje med jeres forhold. Parterapi kan hjælpe jer med en afklaring om, hvilket valg I skal træffe, og hjælpe med at finde nye muligheder, som I ikke selv har fået øje på.

Min erfaring er, at flere par har gået vældig længe alene med overvejelser, frustrationer og tvivl og samtalen i parterapien kan derfor være en stor lettelse, uanset om det bliver en skilsmisse eller ej.

Der er altid et valg

Selv hvis I vælger at gå fra hinanden, vil det være en fordel, at forsøge at blive lidt klogere på, hvad der skete undervejs i parforholdet. I undgår derved at havne i det samme igen, for ”nissen flytter jo med”.

Det kan jo godt forholde sig sådan, at I vil få det bedre hver for sig, men parterapi kan betyde, at I kan få en værdig og, trods omstændighederne, rolig skilsmisse, så I kommer videre mere afklaret og klogere på jer selv og hinanden.

Jeg oplever dog også ofte, at par vælger at give forholdet en ny chance, og oplever, at de nu er blevet bedre i stand til at forebygge problemerne, så forholdet blomstrer op igen, og måske er endnu bedre, end det nogensinde har været.

Det kan f.eks. handle om, at I bliver bedre til at tale åbent om håb og drømme eller skuffede forventninger, så man finder nye måder at være sammen på, der i højere grad tilgodeser begge parters individuelle liv samt det fælles liv.

Muligheden for at udvikle sig sammen

Forholdet kan føles både drænende, belastende, køligt, sårende, opslidende osv. Men ikke desto mindre er det i relationen mellem jer, i kontakten, dialogen ja selv i konflikterne I kan hele det, der tidligere har været svært – både mellem jer to, men også tilbage til episoder der har været belastende før I mødte hinanden.

De problematikker der kan føles næsten ubærlige, kan lede til større selvindsigt og dermed større mulighed for at leve det liv I ønsker.

Årsager til at overveje skilsmisse

Udover de rent praktiske faktorer som tidspres samt økonomisk og psykisk pres i forhold til børn, arbejde, hus, venner, fritidsinteresser mv., så er der nogle årsager der ofte gør, at man glider fra hinanden.

Jeg oplever ofte, at manglende kommunikation, misforståede hensyn, samt mangel på anerkendelse, tryghed og intimitet, er nogle af de årsager der kan lede til skilsmisse.

De fleste problemer i et parforhold kan løses gennem kommunikationen, så i parterapi vil I få en masse værktøjer til at forbedre jeres kommunikation og forstå både jer selv og hinanden bedre. Uanset om det ændrer beslutningen om skilsmisse eller ej, så vil en større forståelse af, hvad der er sket i jeres forhold, være en vigtig faktor i forhold til at komme videre i livet.

Det der ofte præger en relation der er gået skævt er kritik, forsvar og angreb, nedgørelse eller det værste – ingen kontakt overhovedet med afvisning og tavshed til følge.

Når en eller begge parter begynder at trække sig, så bliver det først rigtig vanskeligt at nå hinanden og forstå hinanden, og de negative forventninger, tolkningerne og misforståelserne fylder så meget, så man har svært ved at få øje på de positive sider.

Skilsmisse og børn

Vi ved jo alle godt, at en skilsmisse går ud over børnene, men et dårligt parforhold er dog ikke godt for nogen, heller ikke børnene. Så uanset om man vælger skilsmissen som sidste udvej eller ej, så hjælper man sine børn godt på vej, ved at bevare eller genoprette en god kommunikation, så man kan gøre det så godt som muligt for børnene og respektere hinanden som forældre og desuden samarbejde om de ting, der fortsat vil være som forældre.

Jeg er tidligere leder af forskellige daginstitutioner, så hvis I er i tvivl om, hvordan I skal håndtere problematikken med børnene, er I velkommen til at ringe til mig på: 40583914 eller skrive til mig på: mette.turms@gmail.com og høre mere om dette.