Parterapi

Parterapi er for jer der ønsker professionel hjælp til at opnå et kærligt parforhold med nærvær, glæde og intimitet

 

En hverdag præget af rutiner eller stress kan være så belastende for kærligheden, så parforholdet bliver et arbejdsfællesskab uden samhørighed, romantik og sex. Gamle vaner og mønstre fra jeres tidligere liv, kan desuden skabe en masse problemer, selvom det oprindeligt egentlig ikke handlede om jer to.

I parterapi kan jeg hjælpe jer med:

Kriser i jeres parforhold kan løses – start allerede nu

Al erfaring viser, at det ikke bliver nemmere hvis I venter. Parterapi er en investering i jer selv og i jeres familie, der oftest holder resten af livet.

Se priser og rabatter.

En krise kan være afslutningen – men ikke på parforholdet

Det kan derimod være afslutningen på mange års frustration pga. et negativt mønster eller afslutningen på en konflikt omkring et tillidsbrud. Jeg kan hjælpe jer med at vende krisen til jeres fordel, så I opnår gensidig læring, og får et bedre parforhold end før.

90 % oplever markante forbedringer efter EFT parterapi

 

Få hjælp til at slippe de destruktive mønstre
Ring eller skriv og få en samtale om, hvordan jeg kan hjælpe jer videre.
Mail mette.turms@gmail.com  Tlf.: 40583914

 

” Der var ingen af os, der havde troet, at vi ville nå hertil, hvor vi skulle have hjælp udefra til vores parforhold. Og vi var da heller ikke så stolte ved situationen, da vi dukkede op hos Mette, men hun formåede alligevel, at få os til at føle os trygge og turde sige langt mere til hinanden, end vi længe havde gjort. Nu har vi fået ny forståelse og nogle redskaber, der gør os i stand til at tale med hinanden – også om de svære ting. Det føles som om, vi er på rette vej. Og vi har mere styr på, hvornår vi er på vildspor, og hvad vi skal gøre ved det. Så tak for hjælpen Mette.”  Dorthe H. og Ingvar L.                                     

Læs mere om hvordan andre efter parterapien har opnået et kærligt parforhold.

 

Professionel hjælp fra en erfaren parterapeut kan:

  • Give forståelse for dynamikken mellem jer og årsagerne til jeres problemer
  • Styrke jeres kommunikation og evnen til at tale om og løse jeres vanskeligheder
  • Lære jer at håndtere konflikter og bevare en god kontakt selv om I er uenige
  • Hjælpe med forståelsen af de faktorer der skaber et godt sexliv, der bygger på nydelse og samhørighed
  • Give kendskab til hvordan I genskaber samhørighed og intimitet
  • Hjælpe til at se hvad der binder jer sammen og hvordan I kan prioritere dette
  • Give anerkendelse af jeres forskelligheder og en dybere forståelse af jer selv og hinanden
  • Genskabe tilliden efter utroskab eller andre former for svigt fx ifbm. graviditet, sygdom, fyring
  • Give redskaber til en hverdag i balance med børn, jobs, familier, fritid
  • Skabe indsigt i de mønstre I har opbygget gennem jeres liv omkring kontakt til andre mennesker


Du kan læse en mere uddybende beskrivelse af forskellige problematikker på min hjemmeside ”parterapikobenhavn.dk” som udelukkende omhandler parforholdet.

 

Par rådgivning er adskillelse af individuelle problemer og parforholdets problemer

Parforholdet kan være påvirket af personlige problemer hos den ene eller begge parter, og det kan have utrolig stor betydning for forholdet at få hjælp til dette. Det kan være svært som par, selv at gennemskue at årsagen til ens problemer ligger et andet sted, end i selve parforholdet, og her kan jeg hjælpe jer med rådgivning, så I kan skille tingene ad.

Jeg har flere forskellige uddannelser, mange års erhvervserfaring og en stor specialviden og kan derfor rådgive jer omkring følgende problematikker:

Som parterapeut kan jeg hjælpe jer med at skabe varige forandringer

Jeg er uddannet i hurtigt at kunne gennemskue jeres dynamik og tydeliggøre for jer, hvad der kan være årsag til jeres problemer, og hvordan de kan løses. Jeg “oversætter”, når det bliver for svært at forstå hinanden. Jeg sørger desuden for at skabe et trygt rum, hvor I begge kommer til orde, og får mulighed for at lytte og nå hinanden på en ny måde.

Min rolle i samtalen er at være neutral og loyal overfor jer begge. Selvom jeg selv er kvinde, har jeg let ved at sætte mig ind i det, der ofte er mandens perspektiv og let ved at tale med mænd om deres indfaldsvinkel. Jeg vil altid have fokus på jeres fælles samspil og ikke lede efter fejl eller finde ”den skyldige”. Jeg er en aktiv sparringspartner, der både kommer med konkrete input og konstruktiv feedback.

Hvordan foregår en session

Som par kan det ofte være vanskeligt selv at forstå, hvordan de varme følelser kan slå om i kulde, konflikter eller tavshed. I parterapi kan I sammen med mig undersøge, hvad der helt præcist sker i de situationer, hvor I føler, I går skævt af hinanden. Det er jer, der bestemmer, hvilke problematikker I ønsker at tale om. Jeg kan så hjælpe jer med at sætte ord på, så I opnår en større afklaring, end I plejer. Jeg hjælper jer også med at stoppe kampen og bevare en ligeværdig dialog, så I oplever en rolig og fordybende samtale uden spændinger og følelser af have svært ved at forklare sig eller være forkert og utilstrækkelig.

I får trænet jeres evne i praksis til at tale med hinanden om problemerne og får kendskab til forskellige metoder I kan bruge, når I skal tale om de svære ting eller samarbejde omkring en løsning på problemer. I får konkrete redskaber og ny viden om, hvordan I bedst samarbejder med jeres hjerne og psyke.

At gå i parterapi er ikke et nederlag, men en ny mulighed for at forbedre jeres samvær.

Mønsteret jeg oftest møder i parterapi

De fleste falder for en partner, der er den diametrale modsætning af dem selv, og derfor kan det være svært at forstå hinanden. De forskelle der i starten af forholdet føltes charmerende og inspirerende, kan med tiden blive netop det, der opleves som udfordringen.

De fleste par oplever et mønster, hvor den ene, oftest kvinden, i et forsøg på at blive set og værdsat samt beskytte parforholdet argumenterer og bebrejder. Den anden part, her oftest manden, føler sig utilstrækkelig og forkert, og i et forsøg på at beskytte både sig selv og forholdet bliver vedkommende stille og trækker sig. Jo mere den ene henholdsvis trækker sig eller argumenter, jo mere forsvinder følelsen af samhørighed.

Bag enhver kritik eller tilbagetrækning ligger et ønske om forståelse og kontakt. Det handler ikke om, hvem der har ret, men om at vende udfordringen ved at være forskellige til jeres fælles styrke.

Gratis livline gennem hele forløbet

I får støtte og opbakning gennem hele forløbet og får mulighed for at kontakte mig mellem sessionerne, hvis I føler, I har behov for hurtig hjælp.

Min baggrund for at hjælpe jer

Jeg er fuldtidspraktiserende parterapeut og psykoterapeut og har derfor stor erfaring og har talt med rigtig mange par før jer. Jeg har arbejdet med udviklingsprocesser i forhold til børn, unge og voksne i 35 år, og har mange uddannelser bag mig. Jeg lægger vægt på faglig opkvalificering via videreuddannelse, supervision og selvstudier.

Læs mere om min baggrund her.

 

Parterapi Roskilde, Næstved, Faxe & København - Genskab magien

EFT Parterapi er en forskningsbaseret metode

Den giver derfor mere sikkerhed for succes

Parterapien er en klinisk metode, der er i modsætning til mange andre former for terapi, er baseret på mange års videnskabelige studier. Forskning i EFT parterapi viser, at netop denne terapi form på relativ kort tid, kan forbedre de fleste problemer i parforholdet. Som uddannet EFT parterapeut kan jeg garantere jer, at I får den bedste metode i forhold til muligheden for at udvikle og forbedre jeres parforhold. EFT Parterapi.

Føles det alligevel som den rette beslutning at skilles

Selvom I vælger skilsmisse, så er det vigtigt at få afsluttet jeres forhold på en respektfuld måde. Dels vil det sikre jer muligheden for at have en udmærket kontakt bagefter, og dels vil det sikre jer mod at havne i samme problematikker igen.

Vil din partner ikke deltage i parterapi

Så kan den alternative løsning være, at du kommer alene, for at få en afklaring på hvad du selv kan gøre, for at få det bedre i forhold til dig selv og i forhold til jeres parforhold.

Jeg tilbyder parterapi både dag, aften og weekend

I er velkommen i en af mine klinikker i København, Roskilde, Næstved eller Faxe, men I kan også tale med mig online, hvilket kan være tidsbesparende og nemmere i forhold til fx børn og arbejdstider.    Læs mere om Online terapi her.

Ring til mig på 40583914 eller skriv til mette.turms@gmail.com og hør, hvordan jeg kan hjælpe jer, så I opnår et kærligt parforhold med nærvær, glæde og intimitet.

[/grid_12]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.