Profil

Jeg bor sammen med min mand helt tæt på naturen og kommer ofte på stranden eller i skoven for at slappe af, bade eller blive inspireret til nye kurser og foredrag. På nogle af mine kurser indgår naturen også som en del af rammen for noget af undervisningen.
Som menneske og terapeut er jeg rolig, rummelig og varm, mild men også direkte og konkret.Jeg tror på evnerne hos enhver, og kan altid se muligheder og formå at give den positive tro videre, så jeg sammen med klienten kan finde nye veje. Jeg er desuden en aktiv sparringspartner, der kommer med inputs og konstruktiv feedback.

Jeg er fuldtidspraktiserende, og har derfor rigtig mange timers erfaring med klient arbejde. Jeg er fantastisk glad for det liv, jeg har valgt som psykoterapeut.Jeg oplever,at det er både glædeligt og meningsfyldt, at være en del af så mange menneskers forandring og udvikling mod mere balance, power og glæde.

Jeg er meget ydmyg i forhold til den tillidserklæring det er, at blive indviet i andre menneskers inderste tanker, drømme og håb, og være en støtte i forandringen frem mod rent faktisk at nå drømmene.Det er altid berørende og en fantastisk oplevelse at være medvirkende til, at en klient opnår tilfredshed med sit liv, når sine mål og føler sig i balance med sig selv.

Min erfaring

Jeg har arbejdet med mennesker og udviklingsprocesser siden jeg var 19 år, de 13 sidste som selvstændig psykoterapeut, konsulent og foredragsholder. De mange års erfaring har givet mig en dyb indsigt, som man ikke kan læse sig til.  Jeg har også en omfattende række af uddannelser og kurser, da jeg synes den teoretiske baggrund er helt grundlæggende og desuden så spændende, at jeg ikke kan lade være at videreuddanne mig.

Mit arbejdsliv

Jeg har arbejdet med vidt forskellige mennesker, og kan derfor tale med enhver, og jeg har en enkel forståelig måde at tale om dybere psykologiske sammenhænge. Jeg arbejder nu terapeutisk med både unge og voksne, og tilbyder individuel terapi, parterapi, gruppeterapi og onlineterapi og arbejder desuden som konsulent for kommuner og virksomheder.

Min baggrund i både kommunalt og privat regi har givet mig indsigt i mange forskellige målgrupper og problematikker. En indsigt som jeg stadig bruger, når jeg har mine private klienter eller arbejder som konsulent.

Jeg har f.eks. været ansat som stresscoach og desuden haft ansvaret for en kommunes tilbud for stressede borgere, og har derfor et godt fundament , når jeg vejleder klienter om stress, afholder kurser om emnet, eller indimellem gennemskuer at stress er en medvirkende faktor ift. et parforhold der knirker.

Derudover har jeg et godt kendskab til pædagogik og udviklingspsykologi, da jeg har arbejdet mange år som pædagog og leder af daginstitutioner. Det er en erfaring jeg naturligvis bruger, når jeg har samtaler med børn og unge, eller ifbm. parterapi hvor problemer med børn også kan være et issue.

Som kommunal vejleder for borgere med kroniske sygdomme, senhjerneskade eller psykiske lidelser har jeg desuden deltaget i et utal af møder i mange forskellige regi f.eks. jobcentre, skoler, hospitaler, fængsler, skattevæsenet, retten samt hos sagsbehandlere, psykologer og ved tvangsindlæggelser i psykiatrien. Jeg har en stor indsigt i det danske velfærdsystem, på godt og ondt, og kan derfor nemmere forstå, de følelser man som menneske kan have, når man skal navigere i systemet ift. psyke, helbred, relationer til andre, jobbet, økonomi o.a.

Jeg har oplevet mange berørende historier på helt tæt hold, og har nogle gange været det eneste menneske, der har været der, og har derfor umådelig stor respekt for den kamp, nogle mennesker befinder sig i.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.