Mindfulnessfilosofien

Mindfulness giver glæde, overskud og balance i dit liv

Mindfulness er en veldokumenteret metode, der kan bruges til at :

  • give øget indre ro og nærvær
  • reducere stress, angst og depression
  • give øget koncentration og effektivitet i hverdagen
  • give større selvindsigt
  • blive mere accepterende og rummelig ift. dig selv og andre
  • skabe klarhed om egne ubevidste tankestrømme

I Mindfulness arbejdes med ”bevidst opmærksomhed” og at kunne være til stede i nuet, i modsætning til den form for adspredt bevidsthed, som du ofte har i en travl og presset hverdag. At være bevidst i din opmærksomhed betyder, at du ikke så nemt lader dig stresse, og at du i højere grad lære at acceptere tingene, som de er.Accept betyder jo ikke nødvendigvis, at du er tilfreds, med det du lægger mærke til, men at du kan tage det til dig, i stedet for at undgå at se hvordan dit liv virkelig er.
Derved bliver det langt nemmere for dig, at komme videre og desuden nemmere at fokusere på og påskønne de positive ting, som allerede eksisterer i dit liv.

Mindfulness fokuserer desuden på din tankeverden, som jo er meget afgørende for dit liv. Tanker er tit indre automatiske dialoger, som kører om og om igen, ofte med en dømmende vurdering af dig selv, som er baseret på erfaringer og oplevelser tidligere i livet.
Via mindfulness kan du forsøge at betragte verden med nye øjne, udtrykt som : ”beginners mind”, ganske som et lille barn, der ser tingene for første gang .Det er nemlig rigtig svært, at sætte sig ud over, de overbevisninger, du allerede har om livet.

Du er IKKE dine tanker!
Mindfulnesspraksis kan skærpe evnen til ikke at lade dine tanker løbe af med dig, for tanker er kun mentale konstruktioner.
Derved bliver du bedre i stand til at se verden med alle de muligheder den er fuld af !

Dine tanker er ikke nødvendigvis sande, selvom du har tænkt dem mange gange før. Tankerne skal ikke stoppes, men måden du forholder dig til dem på, kan skabe mere ro og selvindsigt.

”Being-mode” og ”doing-mode” er også begreber der er centrale i Mindfulness.
De omhandler balancen mellem aktiv handlen og rolig væren, en balance som ofte er forrykket, da du er beskæftiget hele tiden – ser tv., taler, planlægger o.s.v. Du har ofte gang i så mange ting, så du glemmer at mærke dig selv, og i din ”doingtilstand” tror du, at du kan tænke, analysere og handle dig frem til løsningen, på et hvilket som helst problem.
Du har dog brug for også at være i ”beingstilstand” og få ro, og kontakt med din krop og dine inderste behov.
Med en balance mellem disse to kan du møde verden fra en tilstand, hvor du som menneske både kan handle hensigtsmæssigt, og samtidig hvile i dig selv. Derved får du i højere grad et liv, som er i overensstemmelse med dine dybeste ønsker og overbevisninger.

Sundhedsstyrelsen: ” forskellige afspændingsteknikker har vist sig, at kunne modvirke negative effekter af stress på bl.a. hormonsystemet, immunsystemet, hjertekarsystemet og give en følelse af velvære. Det gælder teknikker som meditation, visualisering og yoga”.

Læs mere :
Mindfulness. Lone Overby Fjorback
Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed. Williams, Teasdale, Segal og Kabat-Zinn
Meditation – en rejse tilbage til dig selv.Svend Trier
Åndedrættet.Lotte Paarup

Lad alt blive din læremester. Jon Kabat – Zinn
Nuets kraft. Eckhart Tolle

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.