Krop – Psyke – Relation – Natur

Gruppeforløb til en stress fri hverdag

Overblik – Indblik – Konkrete redskaber

Generel beskrivelse af kursusindhold

Målet
Målet med det valgte indhold er at sammenkæde teori og praksis, således at det teoretiske via konkrete aktiviteter gøres forståeligt og overskueligt.
Deltagerne præsenteres for et bredt udsnit af de metoder man forskningsmæssigt ved har resultater i forhold til stress håndtering. Dette giver et godt overblik over de mange muligheder, og deltagerne kan derfor bedre sammensætte egen handleplan ud fra komplementerende metoder og egne personlige præferencer. Oversigten over de forskellige konkrete metoder til forebyggelse og reduktion af stress skal fungere som et motivations fremmende element, der giver et klart overblik over alle de mange muligheder man reelt har i forhold til at skabe
sundhed og balance og derved undgå at blive stress ramt eller reducere stress.

Via refleksion, dialog og cases får de almengjort diverse problematikker, og kan
derfor opnå en følelse af, ikke at være alene om at opleve sig mindre handlekraftig og udfordret fysisk, mentalt og psykisk. De får sat teorien og metoderne i relation til problematikker i eget liv, og vil derfor opleve det mere vedkommende og opnå en dybere forståelse for, hvorfor de reagerer som de gør, og ikke mindst, hvordan de skal agere for at opnå balance og energi.

Den praktiske erfaring med diverse stress håndterings metoder vil give dem en oplevelses orienteret indfaldsvinkel, som kan motivere til yderligere konstruktiv
adfærd, fordi de på egen krop kan mærke effekten af de forskellige metoder.

Meditation vil være gennemgående praksis i forløbet, da der er evidens for metodens markante effektivitet i forhold til stress. Da der er mange forskellige måder at praktisere dette på, vil det blive afprøvet på forskellig vis gennem hele forløbet, således at deltagerne vil opnå kendskab til så mange forskellige former
som muligt.

Ligeledes vil også kosten indgå som element hver gang, da der også her er mange muligheder for at påvirke kroppen i en sundere retning. Endvidere vil et mindre ”måltid” også at underbygge det sociale samvær og skabe en afslappet stemning der kan være med til at åbne op for at italesætte egne problematikker.

Af hensyn til hjernens overbelastning ved stress og den deraf følgende svækkede hukommelse og refleksionsevne udleveres en kortfattet ”how to do” efter hver gang, således at det bliver overskueligt at fortsætte dagens tema på egen hånd.

Hver mødegang vil indeholde følgende:

  • Teoretisk udgangspunkt
  • Case
  • Meditation
  • Selvrefleksion
  • Dialog
  • Praktisk afprøvning af dagens tema
  • Noget spiseligt
  • Info til at tage med hjem

 

Ønskes yderligere uddybning kan jeg kontaktes for en længere indholds beskrivelse